Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kurów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kurów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kurów.

Mapa Geoportal Kurów
Mapa z granicą gminy Kurów

Dane urzędu

Urząd Gminy Kurówul. Lubelska 35Kurów, 24-170

Tel: 81 8811151

Fax: 81 8811151 wewn. 36

E-mail: gmina@kurow.eu

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Kurów: 0614062

Witryna: www.kurow.eu

Władze lokalne: Wójt Arkadiusz Małęckikurow@lubelskie.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kurowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kurów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kurów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kurowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kurowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kurowa

Gmina Kurów w liczbach

Powierzchnia gminy Kurów*

101 km2

1441 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kurów*

7 608 mieszkańców

1220 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kurów*

75 mieszkańców na km2

1031 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kurów

Geoportal Kurów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kurów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kurów.

Dostęp do danych Geoportalu Kurów

Jak powstał Geoportal gminy Kurów?

Geoportal Kurów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kurów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kurów.

Geoportal Kurów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kurów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kurów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kurów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kurów?

Informacje na Geoportalu Kurów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kurów?

Korzyści z Geoportalu Kurów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kurów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kurów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kurów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kurowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kurowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kurów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kurów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kurów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kurowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kurowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kurów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kurów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kurowie.

  Geoportal gminy Kurów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kurów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kurowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kurów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kurowie.

  W Geoportalu Kurów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kurów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kurowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kurów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kurów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kurów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kurów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kurów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kurów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kurów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kurów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kurowie. W Geoportalu gminy Kurów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kurowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kurów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kurów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kurów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kurów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kurów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kurów.

 • Zabytki w gminie Kurów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kurów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kurów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kurów.

 • Informacje o wyborach w gminie Kurów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kurów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kurów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kurów dla mieszkańców

Geoportal Kurów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kurów. Na mapie Kurowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kurów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kurów. Korzystając z map Geoportalu gminy Kurów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kurów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kurów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kurów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu